Oud Quadyck

Oud-Quadyck: Ledenvergadering & lezing Stelling van Amsterdam

Woensdag 28 maart aanstaande houdt Oud-Quadyck vanaf 19.3 uur haar jaarlijkse ledenvergadering in de kerk. Na de vergadering is er een pauze en daarna volgt om 20.30 uur een interessant programma over de Stelling van Amsterdam door historicus René Ros. De toegang is voor leden en donateurs gratis, overige bezoekers betalen € 2,50.

Tussen 1881 en 1914 werd in opdracht van het Ministerie van Oorlog rond Amsterdam een verdedigingslinie aangelegd: de Stelling van Amsterdam. De waterlinie bestond uit 38 forten (waarvan twee kustforten), twee vestingen, vier batterijen en twee kustbatterijen, inlaatsluizen, nevenbatterijen en magazijnen. In geval van oorlogsomstandigheden konden grote delen van de Stelling onder water worden gezet ter verdediging van Amsterdam. De Stelling werd ingedeeld in sectoren. Kwadijk en omgeving maakten deel uit van de sector Ilpendam waarbinnen vier forten in de Beemster, een in Edam en een in Kwadijk (al bleef dat fort onvoltooid) werden ingedeeld. Het grootste fort, Fort bij Spijkerboor, lag weliswaar in de Beemster, maar maakte deel uit van de sector Zaandam. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in het kader van de Mobilisatie van 1914 de forten bemand, ook die in onze omgeving. Maar ook tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde de Stelling een rol onder andere door (gedeeltelijke) inundering in 1940 en 1945 binnen de sector Ilpendam.
De Stelling is 135 kilometer lang en staat sinds 1996 op de Unesco Werelderfgoedlijst. Er is al jarenlang veel belangstelling voor de Stelling, verschillende forten openen ’s zomers hun deuren en organiseren allerlei activiteiten. Daarnaast heeft een aantal forten een andere bestemming gekregen, ook in onze omgeving. Genoeg redenen om historicus René Ros uit te nodigen, hij heeft namelijk veel onderzoek gedaan naar de Stelling van Amsterdam, zowel in archieven als op locatie zelf. Het programma dat hij zal presenteren is gevarieerd: Na een korte inleiding wordt de film Geheim landschap over militair erfgoed in Europa en Nederland vertoond met aansluitend een uitgebreide presentatie over de Stelling van Amsterdam. Tenslotte is er aandacht voor lokale/regionale objecten uit de Stelling.
Datum: Woensdag 28 maart 2018
Aanvang ledenvergadering: 19.30 uur
Aanvang presentatie Stelling van Amsterdam: 20.30 uur
Zie ook: www.oud-quadyck.nl
© 2020 Kerk Kwadijk